Rozhovor se Špínou Pryč o tom co jim přinesl 1 rok spolupráce se SOLARISEM

Zajímalo nás, jak naše kampaně a design ovlivnili jejich podnikání a vnímání vlastní firmy.